22

Det spelade ingen särskild roll, världen och han var inte intresserad av att vinna. De lät korten falla som nitroglycerin, obrydda om de träffade några mål eller vilka mål de träffade. Förstörelse för förstörelsens skull, även om den innebar självförgörelse, lemlästad och hysteriskt skrattande. Hedonistisk, dekadent, depraverad, att distrahera sig ifrån frånvaron av något avgörande men odefinierbart genom att ockupera alla sinnen, alltid överstimulerad. Att fylla tomheten med tomheter, trängas i ensamheten. Att förvrida sin värld till en oändlig rysk docka, för att aldrig komma till den minsta dockan, det sista skalet som innesluter den slutgiltiga tomheten. Att hålla avståndet ifrån det som inte får vara men är, fortfarande möjligt att förneka, hantera.